Jumalan palveleminen

Mikä on elämän tarkoitus? Tätä kysymystä ovat pohtineet lukemattomat filosofit ja miljoonat muut ihmiset. Raamattu kertoo meille mikä on elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on löytää tie Jumalan luokse ja sen jälkeen pitää kiinni Jumalan yhteydestä. Raamattu lupaa meille, että joka pysyy uskossa loppuun asti, niin hän pelastuu. Joskus Jumala koettelee meidän uskoamme, jotta meidän uskomme havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka myös tulessa koetellaan. Koetuksen hetkessä meidän tulee katsoa Jeesukseen, Jumalan täydelliseen karitsaan, joka otti pois maailman synnin. Hän otti syntimme omille hartioilleen että me pääsisimme Jumalan lapsen asemaan. Usko aktivoi suhteemme Jumalaan. Kun turvaudumme Jeesukseen Pelastajanamme, niin syntimme pyyhitään pois. Saamme vapauden ja puhtaan sydämen kun pyydämme Jeesusta pesemään meidät puhtaaksi synneistämme verellänsä! Me tarvitsemme kestäväisyyttä. Sen jälkeen kun olemme löytäneet yhteyden Jumalaan, niin tärkeintä on tehdä Jumalan tahto elämässämme.

Jumalan tahdon tekeminen ei ole aina helppoa. Miten tietää se mikä kulloinkin on Jumalan tahto? Jumalan tahdon saa selville rukouksen kautta. Olemme kiireinen sukupolvi. Joku on sanonut että kiire ei ole perkeleestä vaan kiire on perkele. Onko meillä aikaa hiljentyä Herran edessä? Onko meillä aikaa etsiä Kaikkivaltiaan Herran kasvoja, joista tulee viisaus arjen valintoihimme ja voima arkeemme? Meille kiireiselle sukupolvelle Herra sanoo: ”Etsikää minun kaikkivaltiaita kasvojani vaikka työmatkoillanne hiljentyen sydämenne kammoissanne kuullaksenne Minun ääneni. Tästä te saatte voiman työpäiväänne. Minä haluan olla teidän voimanlähteenne.”

Jumalaa voi palvella hyvin monella tavalla. Jumalaa haluaa sitä, että palvelemme Häntä, joka loi meidät. Jumala on muovannut sinut äitisi kohdussa ja Hän haluaa tehdä elämässäsi kellosepän tarkkaa työtä. Jumala loi sinut jotta sinä ylistäisit ja palvelisit Häntä koko sydämestäsi. Sinulla on arvokas kutsumus; sinä olet Jumalan kuvaksi luotu persoona, ja Jumalan kosketuksen kautta sinulla on mahdollisuus palvella Jumalaa. Kun rukoilemme, me palvelemme Häntä. Meidän rukoukset ovat kuin suitsutus Herran edessä. Hän haluaa kuulla rukouksemme. Ja ennen kaikkea Hän haluaa vastata rukouksiimme. Aina kun saamme rukousvastauksen, niin meidän uskomme vahvistuu. Rukous on hengittämistä taivasta kohti.

Jumalaa voi palvella myös armoitusta tehdessä. On olemassa paljon erilaisia armoituksia. Jollakin on evankelistan armoitus ja toisella on johtamisen lahja. Toinen harjoittaa laupeutta ja joku harjoittaa esirukousta. Jollakin taas on sielunhoidollinen lahja. Kaikkia tarvitaan! Tärkeintä on että kokonaisuus rakentuu; eli Kristuksen ruumis – seurakunta. Tärkeää on toimia sovussa toinen toisen työtä kunnioittaen. Useissa ammateissa olevat ihmiset palvelevat myös Jumalaa kun he tekevät työnsä kuin tekisivät sen Jumalalle eikä ihmisille. Myös esivalta on Jumalan palvelija. Jumala haluaa antaa Hänen voimansa Hänen palvelemiseensa.

Itse Jeesus Kristus oli palvelija kun Hän vaelsi ja teki hyviä tekoja Israelin maalla noin 2000 vuotta sitten. Jeesus ei tullut palveltavaksi, vaan Hän itse palveli muita ja antoi henkensä lunnaiksi meidän edestämme, että pääsisimme taivaaseen Hänen verensä tähden. Vuodattamalla verensä Hän sovitti meidän kaikki syntimme. Meistä on maksettu hinta; se on Kristuksen kallis ja viaton veri. Ristillä Jeesus teki sovinnon Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Rauha Jumalan ja ihmiskunnan välillä syntyi sillä hetkellä kun temppelin esirippu repesi kahtia Jeesuksen antaessa henkensä meidän syntiemme tähden. Jeesuksen huuto: ”se on täytetty”, oli voiton huuto!

Elämän tarkoitus löytyy, kun löydämme oikean palvelupaikan eli pääsemme palvelemaan elävää Jumalaa lahjoillamme. Kaikista tärkeintä on kuitenkin rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Jumalan rakastaminen tarkoittaa sitä, että kunnioitamme Häntä ja teemme hänen tahtonsa elämässämme ja noudatamme Raamatun Sanaa ollen Sanan tekijöitä eikä vain Sanan kuulijoita. Lähimmäisen rakastaminen on sitä, että tekee jotain sellaista lähimmäiselle josta hänelle tulee hyvä mieli ja parempi olo. Rakkaus rakentaa lähimmäistä. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus on lain alku ja loppu. Rakkaus on lain täyttymys. Meillä on kehotus vaeltaa Jumalan rakkaudessa. Rakkauden yksi ominaisuus on palvella. Rakkaus ei etsi omaa parastaan, vaan toisen parasta. Kaksi maailman suurinta voimaa ovat Jeesuksen veren voima ja rakkauden voima. Kaksituhatta vuotta sitten nämä kaksi voimaa yhdistyivät Golgatalla kun Jumala antoi rakkaudessaan ainokaisen Poikansa kuolla ristillä syntimme tähden: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16) Meidän tulee myös rakastaa itseämme. Jos rakastamme itseämme ja hyväksymme itsemme sellaisena persoonana joksi Jumala meidät loi, niin meidän on helpompi rakastaa lähimmäistämme.

Jumalan palveleminen tuo elämään tyydytyksen ja täyttymyksen! Mikä sen parempaa, kun löydämme sen tehtävän jota varten Jumala loi ja suunnitteli meidät. Kun tajuamme paikkamme, niin se on valtava hetki! Ja mikä valtaavaa tällä ristin tiellä on se, että Jumala haluaa kasvattaa meidän armoituksiamme. Jumalan valtakunta on suunniteltu laajenemaan! Meidät on kutsuttu valtaamaan alueita. Hän antaa meille alueita kun vain astumme eteenpäin uskossa. Jumalan palvelemisen tulisi tapahtua asenteella joka on: olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta ja kiittäkää joka tilassa. Tähän elämän asenteeseen sisältyy valtava Jumalan voima.

Raamattu sanoo: ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.” (Room. 12:1) Miten löydän sen miten voin palvella elävää Jumalaa? Palveleminen on nöyryyttä ja palvelemiseen käy tie nöyryyden kautta. Jumala antaa armonsa nöyrille ja Hän on nöyrien puolella, mutta Jumala on ylpeitä vastaan. Tie Jumalan palvelemiseen käy Jumalalle antautumisen kautta. Voimme vain huudahtaa Jumalalle: ”Ole minulle syntiselle armollinen” ja sanoa vielä: ”Herra Jeesus, saat tehdä elämälläni ihan mitä Sinä haluat, olen kokonaan Sinun ja Sinun käytettävissäsi.” Tämä on antautumista ja se riittää. Herra tekee loput! Meidät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa ja toisiamme!

Jeesuksen pestessä opetuslapsien jalat Hän antoi meille esimerkin palvelemisesta. Ei meidän tarvitse kirjaimellisesti pestä toistemme jalkoja, vaan me voimme palvella toinen toistamme rakkaudessa. Yhteiskunnassa me voimme palvella Jumalaa tekemällä työtä. Ammateissa palvelemme Jumalaa kun teemme sen niin kuin tekisimme sen Herralle. Rakennusmiehet, lääkärit, ensihoitajat, poliisit ja maanviljelijät ynnä muut ammatit palvelevat Jumalaa. Kaikkia tarvitaan. On erittäin tärkeää, että rakennamme yhteiskuntaa lahjoillamme, taidoillamme, työllämme. Raamatun alkulehdillä Jumala antaa ihmiselle tehtäväksi viljellä ja varjella maapalloamme. Sinua tarvitaan!

Avain Jumalan palvelemiseen löytyy Raamatusta Luukkaan evankeliumista joka sanoo: "Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa." (Luuk. 12:31) Eli meidän tulee etsiä ensin Jumalaa. Sen jälkeen Jumala pitää meistä huolen antaen elatuksen ja mielekkään tekemisen, työn, jossa voimme palvella Jumalaa lahjoillamme ja kyvyillämme. Rohkaisen sinua löytämään lahjasi! Siitä syntyy jotain kaunista ja arvokasta!