Tässä on Johanneksen Evankeliumin 3. luku. Ensin on 3. luku kokonaisuudessaan Raamatusta ja sen jälkeen on ajatuksia 3. luvusta. 

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt." Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä". Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

Johanneksen evankeliumi 3. luku

Tämä luku on erittäin mielenkiintoinen, koska siinä on kristinuskon opillisia peruspylväitä, esim. termi uudestisyntyminen. Luku voidaan jakaa kahteen osaan: ensimmäisessä osassa keskustelevat Jeesus ja Nikodeemus uudestisyntymisestä, jakeet 1-21 ja toisessa osassa puhuvat kaksi Johannesta, evankeliumin kirjoittaja Johannes, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, ja toinen Johannes, joka puhuu on Johannes Kastaja. Johannes Kastaja oli tässä vaiheessa vielä vapaana, mutta myöhemmin hänet vangittiin ja teloitettiin, jakeet 22-36. Lisäksi tämä luku pitää sisällään maailman kuuluisimman raamatunjakeen, myös pienoisevankeliumiksi kutsutun jakeen joka on Joh. 3:16.

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." Joh. 3:16 Tämä jae sisältää evankeliumin sanoman ja on evankeliumin ydin. Jumala tahtoo haluaa pelastaa jokaisen ihmisen, joka asuu Maa nimisellä planeetalla. Toisaalla Jumalan Sana sanoo, että: "joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." 1. Tim. 2:4 Jumala ja Jeesus etsivät vielä tänäkin päivänä aktiivisesti kadotukseen matkalla olevaa ihmistä. Jumala haluaa ottaa sinut käyttöösi ja väkeväksi aseeksi, joka laittaa tiesulkuja niille ihmisille, jotka ovat matkalla kadotukseen. Jumala haluaa tehdä sinusta sielujenvoittajan. Kadotus on todellinen ja hirvittävä paikka viettää ikuisuus. Siellä on Raamatun mukaan itku, hammasten kiristys, pimeys, sammumaton tuli ja sietämätön kipu ja tuska. Ja mikä pahinta, sieltä ei koskaan pääse pois vaan se jatkuu ikuisesti. Raamattu sanoo, että tuonela ja kuolema heitetään lopuksi tuliseen järveen. Tämä on niiden kohtalo jotka eivät usko Jeesukseen. Mutta hyvä uutinen on se, että niin ei tarvitse käydä kellekkään koska Jumala lähetti rakkaudessaan oman rakkaan Poikansa maailmaan: "Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi." Joh. 3:17 Jeesus on ainoa pelastaja, joka voi pelastaa ihmisen: "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Ap. t. 4:12

Jeesus haluaa tulla sinun parhaaksi ystäväksi. Vietä aikaa Jeesuksen kanssa; lue Raamattua Jeesuksen läsnäolossa ja rukoile Jeesusta eli juttele Jeesuksen kanssa. Jeesus on Ylkä ja me seurakuntana olemme Yljän morsian; "Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi." Joh. 3:29 Minä rohkaisen sinua etsimään Herraa ja Hänen ääntänsä. Kun kuulemme Jeesuksen äänen, niin silloin elämä yleensä muuttuu mielenkiintoiseksi uskonseikkailuksi: "Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Joh. 3:8 Tämä ei tarkoita, sitä että saisimme laittaa aivot naulakkoon vaan sitä, että käytämme maalaisjärkeä ja luotamme Herraan ja Jumalan lupauksiin. Jeesus on myös lammasten hyvä Paimen, joka puhuu lampailleen: "Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä." Joh. 10:2-4 Jeesuksen läheisyys ja Hänen äänensä tuo turvallisuudentunteen ja rauhan. Nyt on uuden uskonpuhdistuksen aika ja se on löytö, että Jumala puhuu kansalleen. Usein Jumala puhuu silloin kun odotamme Hänen puhuvan meille. Mutta joskus Jumala puhuu myös hyvin yllättäen. Vietä laatuaikaa Jeesuksen kanssa, tee vaikka rukouskävely Herramme kanssa tai mene rukouskammioon, tai voit jutella Herralle autolla ajaessa. Kyllä Hän sinulle puhuu; "Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." Joh. 10:16

Maailman tärkein asia on uudestisyntyminen. Ilman uudestisyntymistä ei voi päästä taivaaseen. Jeesus vastasi ja sanoi Nikodeemukselle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Joh. 3:3 Ja "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä." Joh. 3:5-7 Toisaalla Raamattu puhuu: "Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta," Tiit. 3:4-6 Jeesus puhuu tässä vedestä uudestisyntymisen yhteydessä. Vesi kuvaa tässä Raamatun Sanaa. Lisäksi Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana. Eli Jeesus on tuo vesi. Voimme todeta, että uudestisyntymiseen tarvitaan vettä eli Jeesusta. Jeesuksen sanat eli Jumalan Sana puhdistaa meidät kuin vesi. Jeesus sanoi: "Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut." Joh. 15:3 Henki tarkoittaa Pyhää Henkeä. Raamatun Sana ja Pyhä Henki toimivat yhdessä. Raamatussa ja Pyhässä Hengessä on uudestisynnyttävä voima. Monet ovat tulleet uskoon lukiessaan Raamattua ja on niitä, jotka ovat tulleet uskoon kun joku uskova on rukoillut heidän puolestaan Pyhässä Hengessä vaikkapa katuaktiossa kaupungin torilla. Pietari kirjoittaa seuraavaa: "te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta." 1. Piet. 1:23 Lisäksi Pietari kirjoittaa: "ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen." 1. Piet. 2:2 Kun luemme Raamattua, niin silloin Raamattu on kuin vesi, joka puhdistaa meitä. Kun ihminen uudestisyntyy, niin silloin ihminen saa lapseuden Hengen, joka huutaa Abba Isä. Eli uudestisyntymisen hetkellä Jumala antaa ihmisen sisimpään Pyhän Hengen asumaan. Samalla hetkellä ihmisen nimi kirjoitetaan taivaassa olevaan Karitsan elämän kirjaan. Jos Ihmisen kuolinhetkellä hänen nimi on Karitsan elämän kirjassa, niin silloin ihminen pääsee taivaaseen.

Herra tahtoo tehdä sinusta sielujenvoittajan, joka osoittaa ihmisille tietä taivaaseen. Rukoillaan rohkeutta ja viisautta, että voisimme voittaa perheenjäseniä, ystäviä, sukulaisia ynnä muita ihmisiä taivaaseen. Nyt on viimeisen sadonkorjuun aika. Meidän tulee rukoilla työmiehiä elopellolle lyhteitä tekemään; "Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi." Luuk. 14:23 Ole innokas Herran työssä. Herra tahtoo käyttää sinua. Ole rohkea!

Haluan myös mainita pelastuksen yhteydessä uskonpuhdistajan Martti Lutherin. Hän löysi kadoksissa olleen totuuden; Ihminen pelastuu yksin uskosta ja yksin armosta. Roomalaiskirjeen sanoma on se, että Jumala vanhurskauttaa hänet, jolla on usko Jeesukseen. "Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo." Room. 5:1-2

Minä uskon syntisen rukouksen voimaan. Voimme rukoilla syntisen rukouksen, jota kutsutaan myös pelastusrukoukseksi, missä vain tapaamme ihmisiä; työpaikoilla, kodeissa, kahviloissa ym paikoissa. Pelastusrukouksessa on tärkeää todeta, että tarvitsemme Jeesusta. Voimme pyytää Jeesusta sydämeen asumaan ja on tärkeää pyytää synnit anteeksi. Yleisessä pappaudessa voimme julistaa lähimmäisen synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa Jeesuksen veressä. Voimme rukoilla lähimmäisen kanssa seuraavan rukouksen: "Rakas Jeesus, käännyn nyt sinun puoleesi. Anna minun kaikki syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni asumaan. Otan sinut Jeesus vastaan Pelastajana ja Vapahtajana. Kruunaan sinut Jeesus nyt elämäni Herraksi. Kiitän sinua Jeesus ristintyöstäsi - siitä, että sovitit kaikki syntini Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Vuodatit sydänveresi minun tähteni, että pelastuisin. Tässä ja nyt Herra Jeesus pelasta minut. Vastalahjaksi Herra Jeesus saat omaksesi minun koko loppuelämäni. Luovutan elämäni rakas Jeesus sinun hallintaasi ja tartu Jeesus minun käteeni tässä hetkessä ja johdata minua täällä maanpäällä vaeltaessani ja vie kerran taivaaseen näkemään ihmeelliset kasvosi. Ylistän sinua Jeesus ristintyöstäsi. Uskon, että uskomalla sinuun saan syntini anteeksi sinun ihmeellisen ja voimallisen nimesi tähden. Olen nyt sinun omasi Jeesus. Kiitos Jeesus kun minut nyt pelastit. Kiitos kaikesta! Amen."

Jokainen uskova voi tehdä evankeliumin työtä omalla persoonallisella tavalla, koska Jeesus haluaa käyttää sinua todella paljon sielujenvoittajana. Jeesus haluaa, että sinä kannat paljon hedelmää. Seuraavassa pätkä aikaisemmasta kirjoituksesta Ajatuksia herätyksestä: "Raamattu sanoo: "Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,". Ef. 4:11-12 Haluan tästä raamatunpaikasta korostaa "tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön". Jos olemme Raamatullisia, niin voimassa on yleinen pappeus. Seurakunnan pitäisi tehdä työ. Sinä päivänä paholainen nauroi kun kirkkohistoriassa seurakunta jaettiin johtajiin, niin sanottuihin "Herran palvelijoihin" ja maallikoihin. Suomen seurakunnissa on valtava määrä potentiaalia; moni osaa saarnata, opettaa, todistaa yleisölle ym. Herra on antanut paljon lahjoja Suomen seurakunnille. Ajamme tällä hetkellä tyhjäkäynnillä kun voitaisiin kaasuttaa ja laittaa iso vaihde päälle. Jääkiekosta voisimme ottaa mallia. Siellä valmentajat johtavat pelaajia ja peliä. Seurakunnassa pastorin ja vanhimmiston pitäisi johtaa, neuvoa ja rohkaista seurakuntaa. Jääkiekossa pelaajat tekevät työn jäällä. Jopa viisas valmentaja peluuttaa monta maalivahtia turnauksessa, että kaikki saisivat olla jäällä. Herätyksessä tarvitaan kaikkia; kaikki seurakuntalaiset voivat olla kentällä tekemässä työtä. Jos Suomen seurakuntien koko potentiaali on sata prosenttia, niin nyt mennään eteenpäin alle 50 prosentilla. Eräs kunnioitettu saarnamies sanoi: "Pastori voi delegoida 80 prosenttia töistä toisille."

"Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä." Joh. 3:30 Tämän lauseen Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta. Johannes Kastaja halusi korottaa Jeesusta ja sanoi, että Jeesus on yli kaikkien. Meidänkin tulee korottaa Jeesusta. Voimme korottaa Jeesus ylistämällä, koko meidän elämällä ja asenteella ilman sanoja. Jeesus on suuri Jumala. Me tarvitsemme enemmän Jeesusta omaan henkilökohtaiseen elämään ja koko seurakunnan elämään. Kun janoamme enemmän Jeesusta, niin Hän saapuu meidän elämään lahjoittaen ensirakkauden. Jeesuksen läsnäolossa on suloista olla. Parasta mitä voimme kokea on Jeesuksen läsnäolo; siinä läsnäolossa ongelmat ratkeavat, siteet aukeavat, sairas saa terveyden, masennus muuttuu ylistykseen ja ihmiset vapautuvat kahleistaan. Tätä tarvitsemme seurakuntana. Janotaan Jeesukselta tätä, niin saamme tämän. Ja seurakunnan kokoukset muuttuvat siunauksenvirroiksi tuoden uutta elämää taivaasta ja meidän elämä muuttuu niin, että olemme kuin runsaasti kasteltu puutarha. Herra tekee virrat erämaahan ja tiet korpeen. Kun Jeesus saapuu seurakuntaan tuoden herätyksen, niin silloin toteutuu raamatunpaikka: "sillä Jumala ei anna Henkeä mitalla." Joh. 3:34 Ja kun Jumala antaa Henkeä meille, niin silloin saamme uida Herran suloisuudessa. Herran läsnäolo on mahtavaa! Vielä tulee virvoituksen ajat Herran ihanista kasvoista saavuttaen meidät ja meidän seurakunnan!