Ajatuksia itsetunnosta

Hyvä itsetunto on hyvän elämän perusedellytys. Meidän elämä nojaa itsetuntoon. Itsetunto on persoonan silmäterä, jota Jumalakin haluaa suojella ja vaikuttaa siihen positiivisesti.

Monet asiat vaikuttavat meidän itsetuntoon. Seuraavat asiat vaikuttavat itsetuntoon positiivisesti: rakastaminen, rohkaiseminen, positiivinen palaute, lohduttaminen, tukeminen, hyvän puhuminen, kehuminen, kunnioittaminen, huolen pitäminen lähimmäisestä, kannustaminen, toisen parhaan ajatteleminen, käytännössä toisen auttaminen ja arvostaminen. Tässä oli vain muutama asia, joka tukee lähimmäisen itsetuntoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että lähimmäisen rakastaminen tukee lähimmäisen itsetuntoa ja saa lähimmäisen voimaan hyvin ja loistamaan elämässä. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa ja rakkaus on lain täyttymys.

On myös asioita, jotka tuhoavat lähimmäisen itsetuntoa. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat asiat: lähimmäisen mitätöinti, halveksiminen, vihaaminen, kiusaaminen, riita, haukkuminen, toisen lyttääminen, henkinen- ja fyysinen väkivalta, anteeksiantamattomuus ja kunnioittamisen puute.

Itsetunto alkaa kehittyä jo vauvaiässä ja kehitys jatkuu koko elämän ajan. Se miten isä ja äiti ovat meitä kohdelleet varhaislapsuudessa määrää aika pitkälle sen millaiseksi meidän itsetunto kehittyy. Jos vanhempamme ja ne ihmiset, jotka ovat olleet meidän kanssamme tekemisessä lapsuudessa ja nuoruudessa, ovat osoittaneet hyväksyntää ja rakkautta ja ovat tunnustaneet meidän persoonan arvon, niin silloin meistä kehittyy eheä ihminen, jolla on terve itsetunto. Terve itsetunto on vahvuus. Me tarvitsemme tervettä itsetuntoa, jotta voimme toimia eri tilanteissa. Terveen itsetunnon puuttuminen on vakava asia. Silloin ihminen ontuu henkisesti. Meidän kielemme vallassa on elämä ja kuolema. Meidän käyttäytymisellä on erittäin suuri merkitys. Kielellä voimme painaa lähimmäisen maahan tai rohkaista ja lohduttaa nostaen lähimmäisen. Puheemme voi olla lääke, jolla lähimmäisen vointi paranee. Myös koulukiusaaminen voi jättää syvät haavat niin, että oireillaan jopa aikuisiällä. Raamattu ei turhaan sano, että meidän tulee panna pois riita, huuto, viha, katkeruus ja muu häiriökäyttäytyminen. Raamattu neuvoo meitä rakkauteen, ystävällisyyteen ja muihin Hengen hedelmiin. Pyhä Henki viihtyy rakkauden ilmapiirissä ja Pyhä Henki tuo meidän keskellemme Isän Jumalan tuntemisen ja Isän Jumalan rakkauden, joka parantaa meidät. Se millainen isäsuhde meillä on pienenä ollut, määrää usein sen miten me Isä Jumala koetaan. Jos isämme on ollut ei-rakkaudellinen, niin näemme ja koemme Taivaallisen Isän kasvot ankarina. Kun taas jos isämme on ollut ystävällinen ja rakkaudellinen, niin silloin usein me näemme Jumalan rakastavana Isänä. Jumala on antanut seurakuntaan palvelumuodon; sielunhoidollisen keskustelun, jonka avulla voimme palvella lähimmäistämme niin, että hän eheytyy, rakentuu ja saa uutta toivoa elämään. Jumalan seurakunnassa voi rikki mennyt ihminen, elämän kolhima ihminen kokea eheytymistä. Avain eheytymiseen on Jumalan rakkaus. Isän Jumalan rakkauden kokeminen parantaa. Isän Jumalan rakkaudessa ja hyväksynnässä voi vain levätä, ei tarvitse suorittaa. Jeesus on tullut parantamaan särkyneitä sydämiä, vapauttamaan vangittuja ja tuomaan toivon ja avun masentuneille. Uusi alku Jumalan kanssa on mahdollinen seurakunnan rakastavassa ilmapiirissä. Lihansa päivinä Jeesus veti puoleensa ihmisiä magneetin lailla, koska Hän oli Rakkaus. Tieto paisuttaa mutta rakkaus rakentaa. Anotaan seurakuntana, että Jumala täyttäisi meidät Jumalan agape-rakkaudella niin, että syntiset ja haavoittuneet tulisivat Jeesuksen luokse meidän seurakunnassa. Janotaan Jumalan rakkaudella täyttymistä niin, että lähimmäiset saisivat avun ja herätys pääsisi virtaamaan meidän seurakuntaan. Minua siunaa se, että meidän seurakunnassa ei ole tuomion henkeä, vaan rakkauden ja armon henki. Lopunaikoina taivas on auki. Jumala on lähellä. Anotaan Hengen vuodatusta ja Pyhällä Hengellä täyttymistä ja virvoittavia aikoja Herran kasvoista. Pyhä Henki tekee meistä aidosti onnellisia. Pyhän Hengen ihana balsamiöljy parantaa meidän sisäiset haavamme ja heikon itsetunnon. Jumala sanoo Raamatussa, että Hän itse tukee heikkoja ja kaikkia kaatuvia ja alaspainetut Hän nostaa. Jumala voi parantaa meidän heikon itsetunnon kokonaan niin, että meidän itsetuntomme on kiinnitetty Jumalaan ja Hänen hyvyyteensä, uskollisuuteensa ja rakkauteensa. Voi olla myös joskus, että meidän minäkuva on negatiivinen, ja siitä johtuu heikko itsetunto. Tässä tapauksessa meidän tulee katsoa Jeesukseen ja muistaa, että Jeesuksen täydellinen ristintyö Golgatalla riittää eli olemme saaneet syntimme anteeksi Jeesuksen ristintyön tähden, ja Jeesus rakastaa ehdoitta meitä.

Kun olemme tulleet uskoon, niin silloin meistä on tullut uusia luomuksia ja meillä on uusi identiteetti Kristuksessa. Tämä kaikki vaikuttaa positiivisesti meidän itsetuntoon. Meidän tulee ymmärtää arvomme Kristuksessa. Pietari kirjoittaa: "Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut" (1. Piet. 2:9-10). Uskovan suurin kunnianimi on Jumalan lapsi. Jumalan lapsi on Jumalan valtakunnan jäsen ja perillinen. Me olemme valkeus, suola, Kristuksen kirje, Kristuksen tuoksu, viinipuun oksa ja Jeesuksen ystävä jne. Me olemme Jumalan ystäviä ja jopa Jumalan lemmikkejä niinkuin oli Salomo. Sinä olet Jumalalle äärettömän rakas ja tärkeä. Sinä olet Jumalan silmissä äärettömän suuriarvoinen. Anna Jumalan Sanan eli Raamatun vahvistaa itsetuntoasi. Lue paljon Raamattua. Ajattele, että Raamattu on Jumalan rakkauskirje Sinua varten kirjoitettu. Joskus meidän itsetunto on ollut niin ihmisten tallattavana ja lytättynä, että vain Kristus Jeesus voi vain sinua auttaa. Tällöin pyydä Jeesusta parantamaan sinun itsetuntosi ja Jeesus parantaa sinun itsetuntosi. Jeesuksen työkuva on parantaa fyysisiä ja henkisiä ongelmia ja sairauksia. Raamattu sanoo Jeesuksesta seuraavaa: "Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi" (Jes 61:1-3). Lue seuraavat Psalmin sanat kuin Jeesus kuiskaisi ne hellästi sinun korvaasi: "Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa!" (Psalmi 8:3-9).

Myös meidän onnistumiset eri tehtävissä ja asioissa vahvistaa meidän itsetuntoa. Kun lähimmäinen onnistuu jossain asiassa, niin annetaan hänelle positiivista palautetta. Tämä rakentaa hänen itsetuntoa. Kun suomalainen urheilija saa arvokisoissa mitalin niin silloin Suomen kansallinen itsetunto vahvistui. Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja ja kykyjä. Löydä oma paikkasi seurakunnassa ja yhteiskunnassa, ja niin saamme palvella toinen toistamme rakkaudessa omilla kyvyillämme ja tämä vahvistaa meidän itsetuntoa ja lähimmäinen rakentuu.

On olemassa myös hengellinen itsetunto. Tähän auttaa se, että tiedostamme, että olemme täydellisesti sovitetut ja lunastetut; olemme saaneet kaikki syntimme anteeksi ja kuulumme Jumalan rakkaudelliseen perheväkeen. Raamattu sanoo: "Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista" (1. Joh. 3:19-22). Kun meillä on hengellinen itsetunto kunnossa, niin voimme toimia. Hengelliseen itsetuntoon on lääke ja se on Raamattu ja Raamatun lupaukset. Raamattu sanoo: "Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin" (Joos. 1:9). Nämä sanat sanoi itse Jumala Joosualle, mutta nämä samat sanat Jumala puhuu myös sinulle. Uskomme kasvaa kun luemme Raamattua päivittäin. Terve hengellinen itsetunto rakentuu Raamattuun, Jumalan rakkauteen ja Jeesuksen ristintyöhön Golgatalla. Tämä puolestaan vaikuttaa sen, että tiedostan Jumalan kuulevan minun rukoukseni ja uskon, että Jumala vastaa minun rukouksiini. Uskon, että rukouksillani on vaikutus ja suuri merkitys. Jumala kehottaa meitä olemaan rukouksessa kestävät ja rohkeat. Voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa ja Hän kuulee meitä. Esimerkiksi usein rukoilemme, että "rakas Herra, paranna tämä flunssa", kun voisimme rukoilla rohkeasti, että "Jumala rakas, nujerra tämä koronavirus Suomessa ja maailmalla." Tai rukoilemme, "Jumala rakas, pelasta naapurini", kun voisimme rukoilla rohkeasti Jumalaa vuodattamaan Henkensä koko Suomen ylle niin, että koko Suomi pelastuu. Azusa kadun tapahtumat voivat toistua Suomessa! Kiitetään jo etukäteen, että Suomi pelastuu! Minkä Jumala on tehnyt historiassa, sen Hän voi tehdä uudestaa meidän keskuudessamme. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Terveen hengellisen itsetunnon omaava uskova ottaa vakavasti Jeesuksen viimeiset sanat ja näkee niissä suuren mahdollisuuden (viimeiseksi sanotaan aina tärkein asia kun elämä päättyy maanpäällä): "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28:18-20).