Helluntaipäivä

Nyt lähestymme hyvää vauhtia helluntaita ja pääsiäinen on takana. Nyt on pääskyjä näkynyt ja on kesä tulossa kovaa vauhtia. Kevät on uuden elämän juhlaa; luonto herää talviunesta kesän kukoistukseen. Myös helluntainsanoma tuo uutta elämää uskovan elämään. Raamattu kehottaa meitä heräämään unesta siihen todellisuuteen, että Jeesus kuoli, jotta meillä elämä olisi. Myös Raamatun kalliit lupaukset kuuluvat meille. Lisäksi Jeesus on ylösnoussut ollakseen meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja sen jälkeen näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja olemme ikuisesti taivaan kodissa.

Jeesus antoi meille lähetyskäskyn Matteuksen evankeliumin lopussa. Se on maailmanvalloitus tehtävä; meidän on vietävä evankeliumia eteenpäin koska muut eivät tee sitä, eivät edes enkelit. Jumala on antanut ei-uskovien puolesta rukoillun uskoville koska Jeesus ei tee sitä. Miten voimme toimia niin, että Jumalan valtakunta maan päällä leviäisi? Vastaus on helluntaisanoma; eli Pyhä Henki. Opetuslapset eivät lähteneet suoraan viemään evankeliumia eteenpäin vaan he viettivät 50 päivää polvitietä Jeesuksen sanojen vuoksi. Raamatussa sanotaan: "Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen" (Apt. 1:4-5). Miksi me tarvitsemme Pyhää Henkeä? Raamattu antaa vastauksen: "vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään" (Apt. 1:8-9). Nämä olivat Jeesuksen viimeiset sanat maanpäällä. Aina viimeiseksi sanotaan tärkein asia. Meidän tulisi laittaa Pyhä Henki prioriteeteissä korkeammalle tasolle. Opetuslapsia kiinnosti ajat ja hetket mutta Jeesus ohjasi heidät tärkeimpään eli evankeliumin viemiseen eteenpäin Pyhän Hengen voimassa. Haluan rohkaista sinua viemään evankeliumia eteenpäin omalla persoonallisella tavalla Pyhän Hengen voimassa. Eikä unohdeta evankelioimisessa iloa, sillä ilo Herrassa on meidän väkevyys. Saa hymyllä ja nauraa. Uskosta osattomiin tekee usein vaikutuksen uskovien vapaus ja ilo, joka näkyy heidän olemuksestaan. Jeesus on niin hyvä ja ihmeellinen, että meillä on syytä iloon ja onneen. Raamatusta käy ilmi yleinen pappeus; eli me uuden liiton uskovat voimme viedä koko maanpäällisenä Kristuksen ruumiina yhdessä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Kristus ja Hänen ristintyönsä on elämämme pohja ja perustus. Kristuksessa voimme iloita ja riemuita. Helvetti vapisee kun kristityt täynnä iloa ja Pyhää Henkeä lähtevät maailmaa valloittamaan. Meillä on maailman paras uutinen, joka pitää viedä jokaisen tietoon. Minua ilahduttaa suuresti seurakuntien mediatyö kun jaamme koteihin netin kautta tilaisuuksia. Ja Pyhä Henki on kaikkialla maanpäällä, joka tekee eläväksi nettilähetykset katsoimmepa niitä sitten missä tahansa. Mediatyön kautta uskoontulot ovat mahdollisia missä tahansa maanpäällä, hallelujaa!

Eiköhän tänä helluntaina lueta kotona Apostolien tekojen toinen luku. Siitä näemme helluntaipäivän yksityiskohdat. Mutta nyt kurkkaamme vähän tuohon lukuun. Raamattu sanoo: "Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?" (Apt. 2:1-8). Helluntaipäivän tapahtumat olivat lupauksen täyttymys Isältä ja Jeesukselta. Jeesus sanoi edeltä käsin: "Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu" (Joh. 7:37-39). Mutta Pyhä Henki tuli taivaasta helluntaipäivänä. Mutta ennen yläsalia oli Golgatan tapahtumat. Jeesus ja risti ovat kristinuskon ydin. Golgatalta vuotaa tänäänkin Hengen vuo. Ensin meidän tulee tulla Jeesuksen luo ja ristin juurelle, jossa Jeesus kärsii syntiemme tähden ja sovittaa meidän kaikki syntimme. Ristillä Jeesus huusi maailmankaikkeuden suurimman voiton sanat: "Se on täytetty.". Sillä hetkellä sinetöitiin sinun ja minun pelastus. Kiitetään joka päivä Jeesusta meidän pelastuksesta, siitä että, eräänä päivänä saimme tulla uskoon. Toisessa luvussa Apostolien tekoja on huomioitavaa se, että heti Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen Pietari käänsi kansan katseen Kristukseen ja aloitti saarnaaman Kristusta: "Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta". Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" (Apt. 2:36-41). Meidän tulee saarnata Kristusta Pyhän Hengen voimassa. Tästä luvusta voimme oppia monia asioita; on vain yksi Hengen vuodatus ja se tapahtui helluntaipäivänä. Tosin nykyään voimme pyytää Jumalalta, että Hän laskisi Pyhän Hengen tiettyihin hetkiin kun kokoonnumme tilaisuuksissa ja voimme pyytää, että Jumalan laskisi Pyhän Hengen Suomen ylle sitä varten, että syntiset löytäisivät Kristuksen. Herätyksien historiasta voimme lukea, että on ollut tiettyjä kaupunkeja ja alueita, jossa erityisesti on koettu vahvasti Pyhän Hengen läsnäoloa. Pyhä Henki on herätyksen Henki. Meillä on yksi, kolmiyhteinen Jumala; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Pyhä Henki on Persoona, jolla on tunteet, järki ja tahto. Pyhä Henki kirkastaa ja valaisee Kristuksen, jotta näkisimme millainen Jeesus on. Jumala tahtoo, että me joka päivä täyttyisimme uudelleen ja uudelleen Pyhällä Hengellä sillä me vuodamme joka päivä, ainakin minä. Tästä luvusta voimme oppia myös sen, että viimeiset päivät alkoivat helluntaipäivänä: "Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: "Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Apt. 2:16-21). Me elämme Jeesuksen tulon aattohetkiä. Olemme viimeisiä työmiehiä Herramme viinitarhassa. Meidän tulee nostaa päämme sillä meidän vapautuksemme hetki on lähellä. Vietetään joka päivä aikaa Herramme läsnäolossa avoimen Raamatun äärellä rukouksessa ja siitä saaden viisautta, voimaa ja rohkeutta viedä ilosanomaa eteenpäin sukulaisille, ystäville, naapureille, tuttaville ja koko tähän maahan ja aina maan ääriin saakka. Emme ole alakynnessä sillä joka meissä on, (meissä asuu Pyhä Henki) on suurempi kuin joka on maailmassa. Me pelaamme ylivoimalla jos käytetään jääkiekkotermiä. Me marssimme eteenpäin Pyhän Hengen kanssa.

Koen, että nyt kannattaa laittaa pystyyn rukoustalkoot Suomen herätyksen puolesta. Rukouksen maljat saattavat olla 95 prosenttisesti täynnä. Täytetään nuo puutuvat prosentit yhteistuumin. Voimme rukoilla kammiorukouksia Suomen puolesta kukin viisi minuuttia, joku vartin, toinen puoli tuntia ja neljäs voi rukoilla päivässä vaikkapa tunnin Suomen herätyksen puolesta. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Herätyksen ihanuus on lähellä. Herätys tuo uuden elämän taivaasta maanpäälle. Voimme olla kuin runsaasti kasteltu puutarha lopun aikoina.

Jeesus sanoi naiselle kaivolla seuraavat sanat: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään" (Joh. 4:10-14). Kun mietimme Pyhää Henkeä, niin voimme todeta, että hengellisessä elämässä tärkeämpi on se, että meillä on käytännön kokemus Pyhästä Hengestä kuin se, että meillä on vain teologinen tieto Pyhästä Hengestä. Minulle Pyhä Henki on paras Ystäväni, joka on aina läsnä. Pyhä Hengen voi saattaa murheelliseksi mutta Pyhän Hengen voi myös saattaa iloiseksi. Nyt kerron oman todistuksen Pyhästä Hengestä. Olin noin kymmenen vuotias kun olin hengellisellä lasten kesäleirillä. Kukaan ei rukoillut erityisesti minun puolestani siellä. Sitten tulin kotiin. Kotona aloin lepäämään vuoteellani ja silloin Pyhä Henki tuli ylleni ja sain henkikasteen ja puhuin uusilla kielillä. Voi sitä hyvän olon tunnetta kuin Jumalan balsami öljy vuosi ylleni ja sydämeeni. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä iloa ja hyvänolon tunnetta, jota sain kokea tuolloin. Se oli kuin uimista Jumalan hyvyydessä ja rakkaudessa ja Jumalan suloisuuden virrassa. Tuo kokemus kantaa minua vielä tänäkin päivänä; sydämeni tietää, että Jumala on hyvä. Raamattu sanoo: "Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!" (Ps. 34:8). Haluan rohkaista sinua etsimään henkikastetta eli Pyhällä Hengellä täyttymistä mutta sinun ei tarvitse kokea syyllisyyttä jos et täyty Pyhällä Hengellä vaikka sinun puolestasi on rukoiltu henkikastetta. Se mikä minulle tapahtui voi tapahtua sinullekin. Kielillä puhumisen armolahja rakentaa käyttäjäänsä. On terapeuttista puhua ja laulaa kielillä. Silloin nuotit ovat kohdallaan. Pyhän Hengen läsnäolo hoitaa meidän sielua. Tänä päivänä on niin paljon rikki revittyjä ihmisiä, ja heille haluan sanoa, että Jumala voi auttaa sinua ja hoitaa sinua Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki on yliluonnollinen kanava Jumalan apuun taivaasta, jolla hän haluaa kohdata sinua.

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että etsitään päivittäin Pyhän Hengen täyteyttä. Meillä voi olla helluntaipäivä joka päivä mutta jokaiselle tulee niitä laaksopäiviäkin ja silloinkin Pyhä Henki on vierellämme tukemassa, lohduttamassa ja rohkaisemassa meitä. Mennään luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta Pyhän Hengen kanssa.